Mặt bằng Avenue

Tháp Avenue tầng 2 – 10

Căn hộ City Garden mặt bằng tổng thể Tháp Avenue tầng 2 – 10

Tháp Avenue tầng 11-20

Căn hộ City Garden mặt bằng tổng thể – Tháp Avenue tầng 11-20

Soho A
Soho B
Soho C
Soho D
Metropolitan A
Metropolitan B
Cosmopolitan A
Cosmopolitan B
Cosmopolitan C
Cosmopolitan D

Bài trước:

Bài sau:

0945617777
Back to top