Mặt bằng Boulevand

Tháp Boulevard 1 và 2 tầng 2 tới 16 Căn hộ City Garden mặt bằng tổng thể – Tháp Avenue tầng 11-20

Tháp Boulevard 1 và 2 tầng 17 – 26

 Căn hộ City Garden mặt bằng tổng thể – Tháp Avenue tầng 17-26

Soho A
Soho B
Soho C
Soho D
Metropolitan A
Metropolitan B
Cosmopolitan A
Cosmopolitan B
Cosmopolitan C
Cosmopolitan D

Bài trước:

Bài sau:

0945617777
Back to top