Mặt bằng Promenade

Mặt bằng tầng 2-16
Mặt bằng tầng 2-16

Mặt bằng tầng 17-27

Mặt bằng tầng 17-27

Hình ảnh căn hộ điển hình 1

Hình ảnh căn hộ điển hình 1

Hình ảnh căn hộ điển hình 2

Hình ảnh căn hộ điển hình 2

Hình ảnh căn hộ điển hình 3

Hình ảnh căn hộ điển hình 3

Bài trước:

Bài sau:

0945617777
Back to top