Tag Archives: App quy hoạch Bình Thuận iOS

Thông Tin Về Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt công bố các bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Chia sẻ thông tin về bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận và thành phố Phan Thiết cho đến năm 2030 cũng như tầm nhìn đến năm 2050. Bình Thuận là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng khá nhiều của địa bàn […]