Tag Archives: công viên cảng ba son

Công Viên Cảng Ba Son Ở Sài Gòn Được Hình Thành Như Thế Nào?

Cảng Ba Son sẽ được quy hoạch thành khu vực phát triển mới 

Cảng Ba Son là một trong những bến cảng lâu đời nhất tồn tại trên sông Sài Gòn. Công trình này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử quan trọng mà còn góp phần thúc đầy phát triển kinh tế của nước Việt Nam. Tuy nhiên những năm gần đây khu vực này đã được […]