Tag Archives: đất phi nông nghiệp là như thế nào

Thế Nào Là Đất Phi Nông Nghiệp? Các Loại Đất Phi Nông Nghiệp

Đất phi nông nghiệp về quản lý đất ở đô thị

Bạn có biết thế nào là đất phi nông nghiệp? Và đất phi nông nghiệp thì có được xây nhà không? Các loại hình đất nông nghiệp này thường có những đặc điểm gì? Quy định của pháp luật về sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay ra sao? Dưới đây là một số […]